WebbStrokeKompetensUtbildning - Webb-SKU


Utbildning för höjd kvalitet
För att höja kvaliteten på strokevården har SKL-s Nationella Programråd för Stroke tillsammans med STROKE-Riksförbundet uppdaterat och vidareutvecklat den tidigare kompetensutbildningen som bedrivits på olika strokeenheter i landet. Det nya upplägget, som fått namnet Webb-StrokeKompetensUtbildning (Webb-SKU), utgår från teamet som resurs och bygger på samverkan mellan olika lokala vårdnivåer.

Utvecklingsansvariga
Webb-SKU har utvecklats av ett stort antal personer på landets olika strokeenheter. Innehållet har förankrats i en styrgrupp med representanter från de olika delarna i vårdkedjan. Materialet har sedan producerats av personer med specialistkompetens inom respektive område.

Mer tillgängligt innehåll

Innehållet, som har samma utgångspunkter som den tidigare Stroke-kompetensutbildningen, är uppdaterat och gjort mer tillgängligt. Ett mål är att underlätta genomförandet av strokeutbildningen genom teoretiska delar/innehåll finns som inspelade föreläsningar. Det webbaserade upplägget medför att utbildningsresurser kan samordnas nationellt och erbjudas samtliga delar i vårdkedjor över hela landet.

Avsedd för hela strokevårdkedjan
Webb-strokeutbildningen är nu, liksom tidigare, avsedd för alla yrkeskategorier i hela vårdkedjan som arbetar med strokepatienter och finns med tre inriktningar; mot akut strokevård, mot rehabilitering och mot kommunal vård och omsorg (innefattar primärvård och personliga assistenter).

Leds av lokalt utbildningsansvarig
Utbildningen leds av en lokalt utbildningsansvarig på den arbetsplats som vill starta en utbildning lokalt t.ex. på en strokeenhet, en vårdcentral eller ett äldreboende.

Mål och innehåll

Webb-SKU:s mål är att ge grundläggande kunskaper, förståelse, färdigheter samt värderingsförmåga som är nödvändig för att kunna handha patienter med stroke/TIA inom olika delar av strokevårdkedjan (akutvård, rehabiliteringsenheter, primärvård eller kommunal vård).

Vill du bli lokalt utbildningsansvarig?

Vill du bli lokalt utbildningsansvarig maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och skriv namn och din arbetsplats så får du tillgång till lärplattformen där också information om hur du leder en utbildning lokalt finns samlad.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Har du frågor om utbildningen?

Har du frågor om utbildningen mailar du till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


 

Per Wester
Kursansvarig och initiativtagare

Åsa Rejnö
Nationell samordnare